FSC

Eettiset säännöt

Valmentajan vastuu

 • Jokaista joukkueen jäsentä kohdellaan tasapuolisesti.
 • Takaan jokaisella urhelijalle mahdollisuuden kehittyä.
 • Valmentajana pyritään siihen, että treenit tarjoavat lapselle/nuorelle iloa ja mielihyvää.
 • Mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan ajoissa ja tarvittaessa ollaan yhteydessä vanhempiin välitömästi.
 • Olla vastuussa joukkueensa toiminnasta seuran harjoituksissa, tapahtumissa sekä kilpailuissa.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran asuissa tai seuran logoilla/nimellä varustettuja asuja/asusteita käytettäessä ja olla luovuttamatta kyseisiä asuja/asusteita seuran ulkopuolisille.

Harrastajan vastuu

 • Kunnioittaa oman sekä muiden seurojen valmentajia, jäseniä ja toimihenkilöitä.
 • Pyrkiä kannustamaan omia joukkuetovereita sekä muita seuran joukkueita.
 • Käyttäytymään SoMe:ssa asiallisesti, eikä hauku omaa seuraa taikka muita seuroja somessa.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran asuissa tai seuran logoilla/nimellä varustettuja asuja/asusteita käytettäessä ja olla luovuttamatta kyseisiä asuja/asusteita seuran ulkopuolisille.

Sääntörikkeistä seuraa puhuttelu, yhteydenotto vanhempiin ja jatkosta päättää hallitus.

Vanhemman vastuu

 • Kunnioittaa oman sekä muiden seurojen jäseniä sekä toimihenkilöitä.
 • Tukea lasta positiivisessa urheiluhengen luomisessa ja ylläpidossa.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran asuissa tai seuran logoilla/nimellä varustettuja asuja/asusteita käytettäessä ja olla luovuttamatta asuja/asusteita seuran ulkopuolisille.